Rạp chiếu phim chuyên nghiệp tại nhà máy Samsung - Thái Nguyên

Rạp chiếu phim chuyên nghiệp tại nhà máy Samsung – Thái Nguyên

Đây là dự án rạp chiếu phim chuyên nghiệp đặt trong nhà máy của Samsung, Thái Nguyên nhằm phục vụ công nhân làm việc tại đây. Cơn Bão Số tham gia vào dự án với vai trò nhà thầu cung cấp thiết bị trình chiếu, hệ thống âm thanh cho cả công trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *