• Large 15 models to choose from in the range
  • All drivers are cast alluminium chassis
  • 1” throat compression drivers
  • Multiple M10 hanging points
  • High quality durable cabinet finish
Miễn phí cà thẻ
Miễn phí giao hàng, lắp đặt trong nội thành

Báo SP Giá Cao Chính Sách Bán Hàng

Danh mục: Từ khóa: