• Ultra low noise 3 channel mixer
  • 2 mic/line channels, 1 line channel
  • LIVESYS5 with 3-band EQ
  • LIVESYS5S with 2-band EQ
  • Built in effect
  • 150 watt CLASS D amplification
  • Light weight only 3.3kg
  • Microphone stand mounting system
Miễn phí cà thẻ
Miễn phí giao hàng, lắp đặt trong nội thành

Báo SP Giá Cao Chính Sách Bán Hàng