Màn chiếu DigiStorm MK2 CsW (Siêu sáng – Cong)

tư vấn giá bán lẻ

(Đối với sản phẩm giá trị cao)

Description
Kích thước (inchs) Lọt lòng (cm) Phù bì (cm) Giá tiền
90 112 x 199 124 x 211 10,440,000
100 125 x 222 137 x 234 12,600,000
110 137 x 244 149 x 256 15,000,000
120 149 x 265 161 x 277 17,640,000
130 162 x 288 174 x 300 20,520,000
140 174 x 309 186 x 321 23,520,000
150 187 x 332 199 x 344 26,760,000
160 199 x 354 211 x 366 30,240,000
170 212 x 377 224 x 389 33,840,000
180 224 x 398 236 x 410 37,800,000
190 237 x 421 249 x 433 41,880,000
200 249 x 443 261 x 455 46,200,000
210 262 x 466 274 x 478 50,640,000
220 274 x 487 286 x 499 55,440,000
230 286 x 508 298 x 520 60,360,000
240 299 x 532 311 x 544 65,520,000
250 311 x 553 323 x 565 70,920,000
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Màn chiếu DigiStorm MK2 CsW (Siêu sáng – Cong)”