Phòng chiếu phim tại gia với Optoma HD50

Phòng chiếu phim tại gia với Optoma HD50

Các thiết bị được sử dụng bao gồm:

Hình ảnh:

  • Máy chiếu Optoma HD50
  • Màn chiếu cong DigiStorm 130 inch
  • Đầu phát bruray Imax NX3000

Âm thanh:

  • Receiver Denon AVR-X1100
  • Bộ loa Polk Audio RM Series

Ước tính đầu tư: 100.000.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *