Kinh doanh phòng chiếu phim 3D mini ở Vĩnh Long

Kinh doanh phòng chiếu phim 3D mini ở Vĩnh Long

Nhu cầu của khách hàng là kinh doanh phòng chiếu phim mini với hệ thống bao gồm 3 phòng riêng biệt. Vì vậy chi phí đầu tư của mỗi phòng ở mức thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh âm thanh. Cơn Bão Số tư vấn và cung cấp thiết bị phòng chiếu phim bao gồm cả trình chiếu và âm thanh chỉ khoảng 40.000.000 mỗi phòng

Các thiết bị được sử dụng bao gồm:

Hình ảnh:

  • Máy chiếu Viewsonic PJD 6543W
  • Màn chiếu cong DigiStorm 100 inch
  • Đầu phát IMAX i18D

Âm thanh:

  • Logitech Z906

Ước tính đầu tư: 130.000.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *