KGEAR

Kế thừa 30 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, K-array ra mắt KGEAR, dòng sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp hoàn toàn mới. Cũng như K-array, các sản phẩm của KGEAR được thiết kế và sản xuất chủ yếu ở trung tâm Mugello, gần Florence, Italy.

Các dòng sản phẩm KGEAR tập trung vào hiệu suất và chất lượng âm thanh, linh hoạt với mọi nhu cầu sử dụng với chi phí đầu tư dễ tiếp cận. Tất cả các yếu tố này tạo nên một giải pháp âm thanh chuyên nghiệp hiệu quả hơn bao giờ hết.

Installation sound

GF82 | 8×2″

Line Array Column Speaker

GF22 | 2×2″

Point Source Column Speaker

GF6 | 6″

Commercial Wall Mount Speaker

GF4 | 4″

Commercial Wall Mount Speaker

GS6 | 6″

Passive Compact Subwoofer

High Performance

GPXA

Sub + Slim Array System (Active)

GPX

Sub + Slim Array System (Passive)

GPZA

Sub + 2 Slim Array Elements (Active)

GPZ

Sub + 2 Slim Array Elements (Passive)

GP1812A 

Sub + Slim Array Element (Active)

GP1812 

Sub + Slim Array Element (Passive)

GP18A

Sub + Column System

(Active)

GP18 

Sub + Column System

(Passive)

GP8A

Active PA Column System

GH412 

4×12″ Slim Array

GH12 

Slim Array Element

GS218 

Passive Subwoofer

GS18 

Passive Subwoofer

Amplifiers

GA46 

4x1500W Power Amplifier with DSP

GA46L 

4x1500W Power Amplifier

GA43L

4x750W Power Amplifier

GA43

4x750W power amplifier with DSP

GA201 

2x125W Mini Power Amplifier