Diamond Karaoke tại Định Quán – Đồng Nai

Đây là dự án kinh doanh karaoke chuyên nghiệp ở khu vực Định Quán, Đồng Nai. Cấu hình bao gồm:

Cấu hình phòng lớn:

 • 2 loa full-range DX-PRO V12 MK2
 • 2 loa full-range DX-PRO DC10
 • Loa subwoofer DX-PRO DS18SUB
 • Power DX-PRO XT-500 đánh cặp loa V12 MK2
 • Power DX-PRO XT700 đánh cặp loa DC10 và loa subwoofer
 • Mixer DX-PRO DK6000
 • Micro DMX U-1800
 • Bộ kiểm soát nguồn DX-PRO PA-1010
 • Đầu karaoke Kara M10 + màn hình chọn bài

Cấu hình phòng nhỏ:

 • 4 loa full-range DX-PRO DC10
 • Loa subwoofer DX-PRO DS18SUB
 • Power DX-PRO XT-500 đánh cặp loa DC10
 • Power DX-PRO XT700 đánh cặp loa DC10 và loa subwoofer
 • Mixer DX-PRO DK6000
 • Micro DMX U-1800
 • Bộ kiểm soát nguồn DX-PRO PA-1010
 • Đầu karaoke Kara M10 + màn hình chọn bài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *