K-ARRAY PYTHON

Loa line array thép không gỉ sử dụng drivers 3.15 inches