K-ARRAY KOMMANDER

Thiết bị amplifier và xử lý âm thanh tất cả trong một