K-ARRAY CAPTURE

Loa line array siêu mỏng áp dụng công nghệ Pure Array