Cafe Thị Trấn Ba Cây Chổi

Hệ thống phòng chiếu phim 3D, âm thanh tại Cafe Thị Trấn Ba Cây Chổi

Dự án tại Cafe Thị Trấn Ba Cây Chổi bao gồm phòng chiếu phim 3D công nghệ phân cực, hệ thống âm thanh sân vườn, ngoài ra còn có 1 phòng Karaoke.

Phòng chiếu phim 3D

Thiết bị hình ảnh

  • 2 máy chiếu 3DW1
  • Cặp kính lọc phân cực
  • Đầu phát 3D IMAX I18D
  • Bộ xử lý hình ảnh 3D

Thiết bị âm thanh:

  • Jamo S606 HSC3
  • Receiver Denon AVR 2312
  • Subwoofter Quadral
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh

Phòng Karaoke sử dụng máy chiếu Optoma X2215

lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh

Hệ thống âm thanh sân vườn

lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh
lắp đặt phòng chiếu phim 3D kinh doanh

Ước tính đầu tư: 270.000.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *