Harmonic Design

Từ những năm 1980, Harmonic Design hay HD đã được thế giới biết đến trong việc phát triển và sản xuất các hệ thống loa mang tính đột phá. Khách hàng của chúng tôi trải dài từ các nghệ sĩ, các công ty cho thuê thiết bị, công ty lắp đặt hệ thống âm thanh sân khấu chuyên nghiệp hay cho gia đình.

Toàn bộ các sản phẩm của Harmonic Design đều được nghiên cứu, phát triển và sản xuất thủ công tại vùng Neckarwestheim miền Nam nước Đức. Toàn bộ các linh kiện được lựa chọn từ các nhà cung cấp hàng đầu tại Đức, cho phép Harmonic Design tạo ra các sản phẩm có chất lượng và độ tin cậy vượt trội.

loudspeaker

hd Collaboration-Solution

All-In-One Solution

hd Sub-Series

High Performance Subwoofer

hd P-Series

Active System Subwoofer

hd C-Series

Commercial Stick

hd M-Series

PointSource Stick

hd ML-Series

LineSource Stick

hd PL-Series

PowerLine Stick

hd Beam-Series

Beamforming Stick

hd x81-Series

Universal Loudspeaker

hd CXN-Series

Nearfield Loudspeaker

hd MP-Series

Multi-Purpose Loudspeaker

hd No3-Series

Compact LineArray

hd LSA-Series

LineSource Array

hd HLS-Series

HybridLineSource