Dự án Karaoke Kinh doanh Kingdom, thị xã Liên Hương, Bình Thuận

Dự án Karaoke Kinh doanh Kingdom, thị xã Liên Hương, Bình Thuận

Đây là dự án kinh doanh karaoke chuyên nghiệp ở thị xã Liên Hương, tỉnh Bình Thuận. Cấu hình bao gồm:

 • Cấu hình phòng lớn:
  • 6 loa full-range DX-PRO V12 MK2
  • 2 loa subwoofer DX-PRO DS18SUB
  • 3 power DX-PRO XT-500 đánh 6 cặp loa V12 MK2
  • Power DX-PRO XT-700 đánh cặp loa subwoofer
  • Mixer DX-PRO DK6000
  • Micro DMX U-1800
  • Bộ kiểm soát nguồn DX-PRO PA-1010
  • Đầu karaoke Hanet PlayXPro và máy tính bảng chọn bài
 • Cấu hình phòng nhỏ:
  • 4 loa full-range DX-PRO DC12
  • Loa subwoofer DX-PRO DS18SUB
  • Power DX-PRO XT-500 đánh cặp loa DC12
  • Power DX-PRO XT-700 đánh cặp loa DC12 và loa subwoofer
  • Mixer DX-PRO DK6000
  • Micro DMX U-1800
  • Bộ kiểm soát nguồn DX-PRO PA-1010
  • Đầu karaoke Hanet PlayXPro và máy tính bảng chọn bài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *