Dự án Karaoke Kinh doanh Kingdom, thị xã Liên Hương, Bình Thuận

Đây là dự án kinh doanh karaoke chuyên nghiệp ở thị xã Liên Hương, tỉnh Bình Thuận. Cấu hình bao gồm:

 • Cấu hình phòng lớn:
  • 6 loa full-range DX-PRO V12 MK2
  • 2 loa subwoofer DX-PRO DS18SUB
  • 3 power DX-PRO XT-500 đánh 6 cặp loa V12 MK2
  • Power DX-PRO XT-700 đánh cặp loa subwoofer
  • Mixer DX-PRO DK6000
  • Micro DMX U-1800
  • Bộ kiểm soát nguồn DX-PRO PA-1010
  • Đầu karaoke Hanet PlayXPro và máy tính bảng chọn bài
 • Cấu hình phòng nhỏ:
  • 4 loa full-range DX-PRO DC12
  • Loa subwoofer DX-PRO DS18SUB
  • Power DX-PRO XT-500 đánh cặp loa DC12
  • Power DX-PRO XT-700 đánh cặp loa DC12 và loa subwoofer
  • Mixer DX-PRO DK6000
  • Micro DMX U-1800
  • Bộ kiểm soát nguồn DX-PRO PA-1010
  • Đầu karaoke Hanet PlayXPro và máy tính bảng chọn bài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *