Cafe Movie Box - 57 Tú Xương, quận 3

Cafe Movie Box – 57 Tú Xương, quận 3

Dự án Café Movie Box tại 57 Tú Xương, quận 3 gồm 3 phòng. 2 phòng nhỏ được trang bị receiver Denon 1312 XP, máy chiếu Epson TW3600 và đầu phát HD Dune H1.

Phòng lớn được trang bị bộ loa Jamo S606, subwoofer Yamaha 515, receiver Yamaha 667, mays chiếu Epson TW3600 và đầu phát HD Dune H1

Ước tính đầu tư: 185.000.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *