EN VI

GIẢI PHÁP NGHE NHÌN TOÀN DIỆN

Yamaha RX - V667

Yamaha RX - V667

  • Thương hiệu: Nhật
  • Sản xuất: Malaysia

 

 

Hotline tư vấn bán hàng
0933.840.486 Mr Xin
0902.869.696 Mr Dự

Hotline tư vấn bán hàng
0933.840.486 Mr Xin
0902.869.696 Mr Dự

Yamaha RX - V667

  • Thương hiệu: Nhật
  • Sản xuất: Malaysia

 

 

Hotline tư vấn bán hàng
0933.840.486 Mr Xin
0902.869.696 Mr Dự

Hotline tư vấn bán hàng
0933.840.486 Mr Xin
0902.869.696 Mr Dự

Yamaha RX - V667

  • Thương hiệu: Nhật
  • Sản xuất: Malaysia

 

 

Hotline tư vấn bán hàng
0933.840.486 Mr Xin
0902.869.696 Mr Dự

Hotline tư vấn bán hàng
0933.840.486 Mr Xin
0902.869.696 Mr Dự

12.120.000
11.510.000 Đơn vị tính:

Miễn phí cà thẻ

Miễn phí giao hàng, lắp đặt trong nội thành

12.120.000
11.510.000
Đơn vị tính:

Miễn phí cà thẻ

Miễn phí giao hàng, lắp đặt trong nội thành

12.120.000
11.510.000
Đơn vị tính:

Miễn phí cà thẻ

Miễn phí giao hàng, lắp đặt trong nội thành

  • Số kênh: 7.2
  • Công suất : 90/105W
  • Kích thước : 432 x 152 x 355 mm
  • Trọng lượng : 11kg